Om Steddi Payments

Et selskap som forenkler betalingen

Steddi Payments AS er et selskap som tilbyr tjenester knyttet til betaling av strøm for privatkunder.

Steddi hjelper deg å få forutsigbare strømkostnader. Det du skal betale for strøm og nettleie blir fordelt utover hele året – så du får et forutsigbart beløp å betale. Steddi kan ikke gjøre noe med selve strømutgiftene, men sørger for at de blir enklere å håndtere.

Bakgrunn

Steddi Payments AS ble opprettet i 2020. Selskapet ble startet for å hjelpe strømleverandører å tilby jevn betaling til kundene sine.

De siste årene har de dramatiske endringene i strømprisene gjort at utgiftene for strøm har blitt en langt større del av privatøkonomien. Derfor har Steddi jobbet målrettet med å utvikle en tjeneste som gir forutsigbarhet i en hverdag der strømpriser, forbruk og kostnader svinger mye.

Eierskap

Steddi Payments AS er en del av konsernet Elmera Group ASA. Dette er et børsnotert konsern som eier en rekke tjenesteleverandører og strømleverandører i Norden.

Avtalevilkår

Se avtalevilkårene for forutsigbar betaling fra Steddi.

Hjelp og råd

Steddi kan hjelpe deg med betaling av strømregningen. Henvendelser som handler konkret om strøm eller nettleie, er det best å rette til strømleverandøren eller nettselskapet ditt.

Ta kontakt med Steddi

Steddi Payments AS
Telefon: 55 90 73 50
Åpningstid: Man-fre 8-16

Postadresse: Postboks 3507 Fyllingsdalen, 5845 Bergen

Organisasjonsnummer: 925 160 776

Vanlige spørsmål

Er Steddi en strømleverandør?

Har det noen betydning hvilken strømavtale jeg har?

Flere spørsmål