Priser og informasjon

Oversikt over tjenesten

Forutsigbar betaling er en tjeneste som hjelper deg å få forutsigbare strømkostnader. Tjenesten er levert av Steddi Payments, og formidles av strømleverandører som Steddi samarbeider med.

Prisinformasjon

  • Pris: 59 kr per måned.
  • Ingen øvrige kostnader.
  • Gebyr for papirfaktura 8,75 kr.

Kredittinformasjon

  • Tilgjengelig kredittbeløp 30.000 kr
  • Effektiv årlig rente (EÅR): Effektiv rente er beregnet i samsvar med finansavtaleforskriften § 1-4. Det belastes ikke rente på benyttet kreditt. Effektiv rente beregnes med faste gebyrer inkludert. Løpetid på kredittavtalen er ubegrenset og er derfor beregnet ut ifra en løpetid på tre måneder.
  • Det er foretatt beregning av effektiv rente basert på at et kredittbeløp på NOK 10 000 er benyttet. Dette for at kunden skal få et korrekt bilde av effektiv rente. Effektiv rente basert på at kredittbeløp på NOK 10 000 er benyttet: 8,60 %.

Informasjon om avtalen

  • Avtalen løper til den blir sagt opp
  • Oppsigelsestid: 1 måned

Avtalevilkår

Angrerett

Som kunde har du angrerett. Fristen for å angre er 14 dager, fra og med dato for avtaleinngåelse. Angrerett utøves ved å sende melding til Steddi. Du kan bruke angrerettskjema som sendes på e-post straks kredittavtalen er inngått. Du kan også sende melding til kundeservice@steddi.no om du ikke ønsker å benytte angrerettskjema.

Forutsetninger

Det forutsettes at du inngår kredittavtale med Steddi og får godkjent kredittvurdering. Du kan ikke ha mer enn 3 strømanlegg eller et samlet årsforbruk på over 60.000 kWh. For å benytte Steddi må du være privatkunde på strøm med viderefakturering av nettleie, fra en av strømleverandørene Steddi samarbeider med.