Slik jobber Steddi

Beregner, fordeler og justerer strømutgiftene

For de fleste av oss er inntektene stabile fra måned til måned, mens utgiftene for strøm ofte svinger opp og ned. Derfor kan det være smart å betale med Steddi.


Da får du forutsigbar betaling av strømmen, og slipper ubehagelige overraskelser – både sommer og vinter.
For 59 kroner i måneden får du beregnet, fordelt og justert strømutgiftene dine på en enkel måte.


Slik fungerer det:

Beregner.svg

Beregner.

Steddi ser på strømforbruket ditt gjennom et helt år og beregner hvor mye det vil koste deg.

Beregningen er basert på data fra strømmåleren din, så dette pleier å treffe ganske godt. Både strøm og nettleie blir tatt med i beregningen.

Fordeler.svg

Fordeler.

Steddi fordeler kostnadene dine utover 12 måneder. Dette gjør at du får et forutsigbart beløp å betale, jevnt og trutt.

Normalt ville for eksempel strømregningen i juli vært lav, mens den ville vært ganske høy i januar. Med Steddi slipper du dette. Du får forutsigbare utgifter gjennom året.

Strømmen koster det samme som den ellers ville gjort. Men fordi strømutgiftene fordeles, blir det lettere å håndtere regningene dine fra måned til måned.

Justerer.svg

Justerer.

Steddi har som mål at strømutgiftene dine skal være så stabile som mulig. Men en gang iblant vil beløpet bli justert.

Dette skjer hvis det viser seg at strømforbruket ditt er høyere eller lavere enn forventet, eller hvis det skjer uventede endringer i strømprisene over tid.

Da blir det gjort en ny beregning, slik at beløpet du betaler inn blir mer riktig. Før det skjer en slik endring, vil du få SMS med informasjon om hva det nye beløpet blir.

Er Steddi noe for deg?

Sjekk hvem Steddi passer for