Hva er a konto strøm?

Å betale strømmen a konto, betyr helt enkelt at du kjøper strømmen før du bruker den. Da betaler du for et beregnet beløp – siden det ikke er sikkert hvilket strømforbruk du kommer til å ha fremover.

I Norge er det mest vanlig at strømleverandørene fakturerer strømmen på etterskudd. Da betaler du et nøyaktig beløp for den strømmen du faktisk har brukt.


Betale-regning-980x300.jpg

Både fordeler og ulemper

På mange måter er det en fordel for kundene at strømmen betales etterskuddsvis. Da er det enkelt for alle parter å kontrollere at beløpet stemmer, og du kan være trygg på at du ikke “legger ut” for strøm du ikke bruker.

Men en ulempe med dette er at du ikke vet hva du skal betale før regningen kommer. Det siste året er det nok mange som har opplevd å få en ubehagelig overraskelse når de åpner nettbanken eller postkassen, og ser hva strømmen faktisk har kostet. For noen har det blitt så store beløp at strømmen må betales med kredittkort.


En alternativ måte å betale strømmen på

Steddi har utviklet en annen metode – for de som vil gjøre opp for strømmen på en mer forutsigbar måte. I stedet for å enten betale bare på forskudd eller bare på etterskudd, blir strømmen betalt jevnt. Steddi ser nemlig på strømforbruket ditt for et helt år, og beregner hva du skal betale ut fra det. Denne kostnaden fordeles utover året, så du får et forutsigbart beløp å forholde deg til.

Forskudd eller etterskudd?

Hos Steddi får du på sett og vis litt av begge deler. Når det er varmt i været, kan det forutsigbare beløpet være høyere enn forbruket ditt. Mens når det er kaldt i været, kan det forutsigbare beløpet være lavere enn forbruket ditt. På den måten skjer betalingen på forskudd noen måneder, og på etterskudd andre måneder.

Slik beregner, fordeler og justerer Steddi strømutgiftene for deg, for at betalingen skal jevne seg ut gjennom året. Lær mer om hvordan Steddi jobber.

Vanlige spørsmål

Betaler jeg på forskudd med Steddi?

Hva skjer hvis jeg skylder Steddi penger, eller motsatt?

Flere spørsmål